Klik for at se nærmere på Grafisk design

Klik for at se nærmere på Lystfiskeri for alle

Klik for at se MMXL

Klik for at se MMX4

ViggoWebs Verden tegnet og fortalt af webmester Nils V. Glistrup.
Eventuelle ligheder med eksisterende personer eller begivenheder er fuldt ud tilsigtet, uden det af den grund bør tages ilde op!
Alt uvedkommende ansvar fralægges og alle vedkommende rettigheder påtages.

ViggoWeb's World drawn and told by webmaster Nils V. Glistrup.
Any similarities with existing persons or events is entirely intentional, without it for that reason should be taken amiss!
All unauthorized responsibility disclaimed and all appropriate rights assumed.